กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา 

กรมวิทยาศาตร์การแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

กรมวิทยาศาตร์การแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาวิทยาการแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาเอก) ด้านพิษวิทยา

กรมสรรพสามิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ (ปริญญาเอก)

กรมสรรพสามิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ (ปริญญาเอก) จำนวน 1 อัตรา

กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ

กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ จำนวน 2 อัตรา 

สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสอบคัดเลือกพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์และบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์และวางแผน

สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสอบคัดเลือกพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์และบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

Page 2 of 5812345...102030...Last »