กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

1. พนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง

กรมประมง ของกองแผนงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมประมง ของกองแผนงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 ตำแหน่ง

กรมประมง ของสำนักงานตรวจราชการกรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมประมง ของสำนักงานตรวจราชการกรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2556 – 1 สิงหาคม 2556

กรมควบโรค รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

กรมควบโรค รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฎิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฎิบัติงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นข้าราชการ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นข้าราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฎิบัติการ 

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ  จำนวน 4 อัตรา

Page 10 of 58« First...89101112...203040...Last »