ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ข่าวล่าสุดการประกาศผลการสอบครูผู้ช่วย ข่าวการการสอบ ประกาศผลการสอบครู

Page 1 of 612345...Last »

โรงเรียนบ้านวังพระเคียน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

โรงเรียนบ้านวังพระเคียน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยสอน สาขาเอกวิชาทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มเอกวิชาทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 – 31  กรกฎาคม   2556

โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาศิลปะ  

โรงเรียนบ้านนาแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

โรงเรียนบ้านนาแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาเอกการศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 – 24 กรกฎคม  2556 

โรงเรียนบ้านคีรีวง สาขาบ้านราวปลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

โรงเรียนบ้านคีรีวง สาขาบ้านราวปลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาเอกทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 19 กรกฎาคม 2556

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

จำนวน 18 อัตรา  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 – 17  กรกฎาคม 2556

Page 1 of 612345...Last »