พยาบาลทหารบก

Page 1 of 3123

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครคัดบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครคัดบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการชั้นสัญญาบัตรสายแพทย์ ปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 3

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการชั้นสัญญาบัตรสายแพทย์ ปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 3  จำนวน 9 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 3 – 21 มิถุนายน 2556

เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ ประจำปี 2556

เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ ประจำปี 2556  จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2556

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบบรรจุราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบบรรจุราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุระการ จำนวน 1 ตำแหน่ง  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-17 พฤษภาคม 2556

กรมควบคุมโรค รับสมัครงานตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 2556

กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับาชการในตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน  จำนวน 1 ตำแหน่ง  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2556

Page 1 of 3123